ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΑΔΑ: 61ΦΒ46907Θ-ΨΟ2

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:56:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΦΒ46907Θ-ΨΟ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου