ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΑΔΑ: 60ΜΥ46907Θ-Α0Χ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 15/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/01/2024 14:58:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΜΥ46907Θ-Α0Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου