ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: ΡΠΙΩ46907Θ-7Ψ9

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:00:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΙΩ46907Θ-7Ψ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου