ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΡΛΤΜ46907Θ-ΝΛΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:49:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΤΜ46907Θ-ΝΛΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου