Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1948/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ9Τ746907Θ-ΙΔΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1948/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2024 13:47:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9Τ746907Θ-ΙΔΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου