ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 67/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (CPV:33162100-4)"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ – ΑΔΑ: Ρ9Ψ046907Θ-7ΡΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 67/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (CPV:33162100-4)"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 10:36:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9Ψ046907Θ-7ΡΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου