ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΝΚΟ ΤΖΙΝΑ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: Ρ4ΜΧ46907Θ-ΣΧ1

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΝΚΟ ΤΖΙΝΑ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2024 13:12:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΜΧ46907Θ-ΣΧ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου