Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 273/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΖΝΜ46907Θ-ΙΧΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 273/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2024 09:19:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΝΜ46907Θ-ΙΧΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου