ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LARGE & XL – ΑΔΑ: ΨΖ2746907Θ-Δ9Ψ

Θέμα: ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LARGE & XL
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 13:50:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ2746907Θ-Δ9Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου