ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ : 1. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 31 ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ NIHON-KOHDEN & 1 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ECG-1550 ΔΙΑΔ/ΜΟΥ ΚΟΠΩΣΕΩΣ – ΑΔΑ: ΨΥΥ046907Θ-ΩΩΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ : 1. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
31 ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ NIHON-KOHDEN & 1 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ECG-1550 ΔΙΑΔ/ΜΟΥ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 13:35:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΥ046907Θ-ΩΩΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου