ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: ΨΥ9146907Θ-0ΓΒ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 09:36:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ9146907Θ-0ΓΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου