3η 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΑ: ΨΞΘΑ46907Θ-2ΟΜ

Θέμα: 3η 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/01/2024 13:42:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΘΑ46907Θ-2ΟΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου