Την ανάγκη αποδέσμευσης των μερικών ανεκτέλεστων ποσών της αρ. 354/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΞ0Τ46907Θ-ΣΑΡ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των μερικών ανεκτέλεστων ποσών της αρ. 354/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 09:01:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ0Τ46907Θ-ΣΑΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου