ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ COVID-19 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΒΨΚ46907Θ-Σ8Ρ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ COVID-19 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 10:38:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΨΚ46907Θ-Σ8Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου