ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: ΨΒΔ346907Θ-1ΤΒ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 07:34:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΔ346907Θ-1ΤΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου