Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2937 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΒ9Χ46907Θ-7ΘΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2937 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2024 12:52:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ9Χ46907Θ-7ΘΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου