Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3004 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΒ0546907Θ-ΚΘΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3004 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/12/2023 11:19:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ0546907Θ-ΚΘΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου