ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ Μ – ΑΔΑ: ΨΘΖΠ46907Θ-Θ24

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ Μ
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 13:21:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΖΠ46907Θ-Θ24
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου