Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3084/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΤΦΨ46907Θ-Τ23

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3084/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 13:02:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΦΨ46907Θ-Τ23
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου