Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2349/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΣΦΑ46907Θ-ΤΩΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2349/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 11:17:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΦΑ46907Θ-ΤΩΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου