ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ SPRAY, ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΓΑΖΕΣ – ΑΔΑ: ΨΡ0Φ46907Θ-5ΒΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ SPRAY, ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΓΑΖΕΣ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 13:16:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ0Φ46907Θ-5ΒΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου