Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1411 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΠΜΓ46907Θ-Δ5Π

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1411 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 11:13:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΜΓ46907Θ-Δ5Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου