Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.276/2023πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΑΡ46907Θ-0Η6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.276/2023πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2024 09:13:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΑΡ46907Θ-0Η6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου