Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2696/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΛΦ46907Θ-520

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2696/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 09:05:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΛΦ46907Θ-520
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου