ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘ.ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ – ΑΔΑ: ΨΜ1Α46907Θ-559

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘ.ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 13:10:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ1Α46907Θ-559
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου