ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ,ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ – ΑΔΑ: ΨΛΡΚ46907Θ-ΔΣ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ,ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:18:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΡΚ46907Θ-ΔΣ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου