παράταση της σύμβασης εργασίας του επικουρικού ιατρού Βαρδαξόγλου Ι – ΑΔΑ: ΨΛΡ046907Θ-ΝΩ4

Θέμα: παράταση της σύμβασης εργασίας του επικουρικού ιατρού Βαρδαξόγλου Ι
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 10:33:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΡ046907Θ-ΝΩ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου