ΧΕ-2537 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΚ5Ζ46907Θ-ΩΙ6

Θέμα: ΧΕ-2537 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 22/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 11:47:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ5Ζ46907Θ-ΩΙ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου