ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΗΖ046907Θ-Μ3Ι

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 09:03:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΖ046907Θ-Μ3Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου