ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑ Β ΣΚΟΥΡΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ ΣΚΟΥΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΕΩΚ46907Θ-201

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑ Β ΣΚΟΥΡΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ ΣΚΟΥΡΟΥ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2024 10:10:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΚ46907Θ-201
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου