ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΧΦΡ46907Θ-2ΔΤ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 08:27:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΦΡ46907Θ-2ΔΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου