Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικού ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2653 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ9ΖΧ46907Θ-Α24

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικού ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2653 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 13:12:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΖΧ46907Θ-Α24
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου