Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ91346907Θ-2ΕΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 11:47:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ91346907Θ-2ΕΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου