ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΑΔΑ: Ψ86Τ46907Θ-945

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:21:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ86Τ46907Θ-945
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου