Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 231/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ83Τ46907Θ-Μ03

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 231/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 11:59:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ83Τ46907Θ-Μ03
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου