Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ82Κ46907Θ-ΦΨ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 12:29:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ82Κ46907Θ-ΦΨ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου