Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6ΡΨ46907Θ-104

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2023 12:26:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΨ46907Θ-104
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου