Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3173 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6ΦΛ46907Θ-ΑΦ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3173 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 08:39:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΦΛ46907Θ-ΑΦ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου