ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: Ψ6ΧΟ46907Θ-ΖΕ8

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 13:14:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΧΟ46907Θ-ΖΕ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου