Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ5ΠΡ46907Θ-ΓΗ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/12/2023 10:23:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΠΡ46907Θ-ΓΗ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου