ΧΕ-2535 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: Ψ50Ρ46907Θ-ΔΗΠ

Θέμα: ΧΕ-2535 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 11:47:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ50Ρ46907Θ-ΔΗΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου