Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 789/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4ΝΑ46907Θ-Ν7Σ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 789/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 09:14:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΝΑ46907Θ-Ν7Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου