ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ,ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘ.ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ – ΑΔΑ: Ψ3ΥΚ46907Θ-85Ρ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ,ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘ.ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 12:00:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΥΚ46907Θ-85Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου