Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 180/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ3Τ446907Θ-Θ6Β

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 180/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 09:12:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Τ446907Θ-Θ6Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου