Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1948/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ0ΓΥ46907Θ-47Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1948/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2023 14:01:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΓΥ46907Θ-47Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου