Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια «Συστήματος επιδερμικών ηλεκτροδίων παλμικής και τυχαιοποιημένης νευρόλυσης για θεραπεία Χρόνιου Πόνου» (2730/2023) – ΑΔΑ: ΩΖΥ846907Θ-Ε1Π

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια «Συστήματος επιδερμικών ηλεκτροδίων παλμικής και τυχαιοποιημένης νευρόλυσης για θεραπεία Χρόνιου Πόνου» (2730/2023)
Ημερομηνία: 22/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2023 08:17:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΥ846907Θ-Ε1Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου