ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΔΑ: ΩΝΤΡ46907Θ-ΧΞΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 13:24:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΤΡ46907Θ-ΧΞΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου