ΧΕ-2540 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2024 ΚΗΙ8827 ΚΑΙ ΚΗΙ8900 – ΑΔΑ: ΩΝΣΣ46907Θ-ΔΦΗ

Θέμα: ΧΕ-2540 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2024 ΚΗΙ8827 ΚΑΙ ΚΗΙ8900
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 08:58:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΣΣ46907Θ-ΔΦΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου