Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2157/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝΡ446907Θ-ΓΧΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2157/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:40:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΡ446907Θ-ΓΧΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου