Περίληψη σύμβασης ιατρού για ειδικότητα του ΓΝ Χαλκίδας – ΑΔΑ: ΩΝΚΓ46907Θ-ΘΟΧ

Θέμα: Περίληψη σύμβασης ιατρού για ειδικότητα του ΓΝ Χαλκίδας
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/12/2023 11:44:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΓ46907Θ-ΘΟΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου